Przed podpisaniem umowy

Dlaczego zaproponowano mi udział w badaniu?

Udział w badaniu proponujemy wybranym losowo osobom. Na potrzeby badania budujemy próbę badawczą. Próba badawcza, czyli panel, to stała grupa osób wśród której będziemy prowadzić ciągły pomiar korzystania z mediów. Zależy nam, żeby struktura tej grupy odpowiadała strukturze wszystkich Polaków w wieku 7-75.

Jak mogę dołączyć do badania? Czy mogę kogoś polecić?

Rekrutacja do badania odbywa się w sposób losowy. To oznacza, że kontaktujemy się z przypadkowo spotkanymi osobami z całej Polski i jeśli pasują do poszukiwanej grupy demograficznej, zapraszamy je do udziału w projekcie. Tylko w ten sposób można przystąpić do badania.

W jaki sposób rekrutujecie do badania?

Obecnie prowadzimy rekrutację na dwa sposoby. Rekrutujemy bezpośrednio, czyli rekruter w imieniu firmy Gemius kontaktuje się z wybranym losowo kandydatem pod jego adresem zamieszkania. Po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej i podpisaniu umowy, panelista od razu otrzymuje urządzenie badawcze.

Istnieje również możliwość dołączenia do badania poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line. Na wybranych stronach internetowych, losowym osobom pojawić się może zaproszenie do badania. Po wypełnieniu zgłoszenia, dane przekazywane są firmie Gemius. Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w panelu i mają poszukiwany przez nas profil demograficzny, zapraszane są do wzięcia udziału w projekcie. Umowa dotycząca udziału w badaniu wysyłana jest na adres mailowy. Po jej podpisaniu, kurier dostarczy telefon na adres podany w formularzu.

Dlaczego prosicie mnie o dane osobowe?

Do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie wymagane są dane osobowe. Przekazujemy smartfon o znacznej wartości, dlatego chcemy podpisać z Tobą umowę, która reguluje zobowiązania obu stron.

Czy moje dane będą bezpieczne?

Tak. Bezpieczeństwo Twoich danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Działamy zgodnie z zasadami międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR, co świadczy o tym, że nasze projekty realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Jakie dane o mnie będą zbierane podczas udziału w projekcie?

W ramach projektu zbieramy dane o aktywności w Internecie - zarówno na stronach www jak i w aplikacjach.

Zbieramy również informacje o kanałach telewizyjnych i radiowych. Oprogramowanie Gemius nie gromadzi żadnych plików audio, a z przygotowanych próbek nie da się odtworzyć pierwotnego dźwięku

Dane, które zbieramy, są wykorzystywane jedynie w zbiorczych zestawieniach. Nie ma możliwości identyfikacji na ich podstawie konkretnej osoby. Każdy uczestnik projektu ma określony profil społeczno-demograficzny (np. wiek, płeć, wykształcenie), a wyniki pomiaru wykorzystywane są przez nas w zestawieniach zbudowanych na tych cechach.

Nie zbieramy danych dotyczących treści Twojej komunikacji i korespondencji. Nasze badanie nie ma dostępu do tekstów wiadomości SMS, numerów telefonów, zdjęć, numeru konta oraz haseł na Twoim telefonie.

Czy muszę instalować wtyczkę badawczą netPanel?

Instalacja wtyczki badawczej jest dobrowolna i bezpłatna. Instaluje się ją do przeglądarki internetowej w przypadku gdy korzystasz również z komputera stacjonarnego lub laptopa. Za pomocą wtyczki zbieramy dane o Twoich wizytach na stronach, które są przesyłane do centrum analizy danych Gemius i w połączeniu z danymi społeczno- demograficznymi będą dostarczać statystycznej wiedzy o zachowaniu internautów w Internecie. Informacja o przetwarzaniu danych udostępniona jest podczas procesu instalacji, a także w Polityce Prywatności

Zainstalowanie wtyczki badawczej uprawnia Cię do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Gemius. Każdy konkurs ma własny regulamin, który będzie Ci udostępniany do zaakceptowania przed przystąpieniem do udziału w konkursie.

W każdym momencie możesz odinstalować wtyczkę badawczą.

Czy mogę zrezygnować przed podpisaniem umowy?

W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniu – prosimy o taką informację drogą mailową lub telefoniczną. Osoba rezygnująca z udziału w projekcje, jest zobowiązania do zwrotu smartfona do Gemius.

Czy dostanę wraz z telefonem kartę SIM?

Nie. Do telefonu Gemius należy włożyć własną kartę SIM.

Dlaczego jeszcze nie otrzymałem/am telefonu po podaniu swoich danych osobowych online?

Weryfikację kandydatów, których zrekrutowaliśmy w trakcie rekrutacji online dokonujemy w ciągu tygodnia. Po zakwalifikowaniu do projektu, wysyłamy wiadomość o dalszych etapach rekrutacji. W przypadku braku z naszej strony informacji w ciągu tygodnia od wypełnienia formularza, prosimy o kontakt.

Jak używać telefonu z oprogramowaniem badawczym

O czym muszę pamiętać korzystając na co dzień z telefonu?

Używaj telefonu Gemius normalnie, tak jak robisz to zazwyczaj.

Czy biorąc udział w badaniu muszę robić coś dodatkowo?

Nie. Oprogramowanie badawcze automatycznie zbiera i przesyła dane. Powinno to być dla Ciebie niezauważalne.

Czy może to być mój dodatkowy telefon?

Musi to być Twój główny telefon, którego używasz codziennie.

Czy mogę dać ten telefon członkowi rodziny/znajomemu?

Nie. W trakcie obowiązywania umowy z telefonu może korzystać tylko osoba, która podpisała z nami umowę na udział w badaniu.

Czy mogę instalować swoje własne aplikacje?

Tak. Chcemy abyś korzystał z telefonu z naturalny sposób.

Czy mogę korzystać ze wszystkich dostępnych aplikacji?

Tak. Zdarza się jednak, że producenci aplikacji nie zezwalają na korzystanie z nich na telefonach z oprogramowaniem badawczym Gemius. Taka sytuacja występuje rzadko, ale jeśli tak się stanie w przypadku ważnej dla Ciebie aplikacji, prosimy o kontakt – postaramy się pomóc.

Czy mogę bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej?

Tak. Twoje dane są bezpieczne, gromadzimy jedynie informacje na temat odwiedzanych przez Ciebie stron oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z poszczególnych aplikacji.

Czy mogę sam aktualizować system operacyjny?

Zgodnie z zapisami umowy - nie. Oprogramowanie badawcze współpracuje z określoną wersją systemu operacyjnego. Cały czas pracujemy nad dostosowywaniem oprogramowania do nowszych wersji systemu. Jeśli będziesz miał potrzebę aktualizacji systemu – prosimy o kontakt.

Czy mogę przywrócić ustawienia fabryczne?

Zgodnie z zapisami umowy - nie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba – prosimy o kontakt.

Czy telefon jest na gwarancji?

Obsługa gwarancyjna telefonu leży po stronie firmy Gemius. W przypadku wystąpienia uszkodzenia prosimy o kontakt.

Co zrobić w przypadku wystąpienia problemów technicznych z telefonem?

W takim przypadku prosimy o kontakt.

Co zrobić, gdy telefon uległ uszkodzeniu?

Firma Gemius serwisuje telefon badawczy na swój koszt. W przypadku uszkodzenia urządzenia prosimy o kontakt.

Jak działa oprogramowanie badawcze

Skąd Gemius wie, w jaki sposób używam Internetu w telefonie?

Zainstalowane w telefonie oprogramowanie badawcze przygotowuje zestawienia na ten temat (paczki danych) i wysyła je na do Gemius.

Skąd Gemius wie, jaki kanał telewizyjny oglądałem?

Do rozpoznawania stacji radiowych i telewizyjnych wykorzystywana jest technologia „Sound Matching”. Polega ona na porównywane z podobnymi próbkami utworzonymi na podstawie sygnału otrzymywanego ze stacji telewizyjnych.

Oprogramowanie Gemius nie gromadzi żadnych plików audio, a z przygotowanych próbek nie da się odtworzyć pierwotnego dźwięku. Ten sam sposób rozpoznawania dźwięku wykorzystywany jest przez wiele firm badawczych na całym świecie do pomiaru korzystania z mediów, także za pośrednictwem smartfonu. Korzystają z niego również niektóre aplikacje, np. do rozpoznawania piosenek.

Kiedy wysyłane są dane do firmy badawczej?

Dane wysyłane są na bieżąco, gdy następuje połączenie z Internetem (może to być zarówno wifi, jak i inne połączenie).

Czy na moim telefonie gromadzone są duże ilości danych?

Ilość danych zależy od tego, jak aktywnie korzystasz z przeglądarek i aplikacji w telefonie. Dane są przekazywane do Gemius na bieżąco. W przypadku braku dostępu do Internetu, dane gromadzone są do momentu połączenia. Gdy zostanie ono nawiązane, wówczas zaległe dane wysyłane są do firmy badawczej.

Czy ponoszę jakieś koszty?

Ponosisz jedynie koszty związane z bieżącym użytkowaniem telefonu (połączenie internetowe, ładowanie telefonu itd.). Zwiększenie zużycia transferu w związku z udziałem w badaniu jest niezauważane – pliki z danymi, które wysyłane będą do firmy badawczej, są bardzo małe.

Umowa

Czy elektronicznie podpisana umowa jest ważna?

Korzystamy z elektronicznego sposobu podpisywania umów. Umowę otrzymają Państwo drogą mailową, będzie ona do odczytania na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej. Podpisanie umowy jest proste, wystarczy kierować się strzałką SIGN Po podpisaniu umowy obie strony otrzymają mailowo wersję umowy razem z raportem kontrolnym. Jest to gwarancja niezmienionej treści. Podpisanie umowy w ten sposób jest bezpieczne, szybkie oraz co najważniejsze – prawnie wiążące.

Ile trwa umowa?

Umowa trwa 2 lata od jej podpisania.

Czy mogę rozwiązać umowę przed zakończeniem okresu dwóch lat?

Tak – w takim przypadku prosimy o odesłanie telefonu na adres Gemius wraz z rezygnacją z umowy (w formie pisemnej lub mailowej).

Co się stanie z telefonem po zakończeniu umowy?

Po zakończeniu umowy telefon może przejść na Twoją własność. Wiązać się będzie z tym konieczności odprowadzenia podatku od wartości telefonu po 2 latach użytkowania do Urzędu Skarbowego. Wartość telefonu po dwóch latach użytkowania została oszacowana przez rzeczoznawcę. Informację o wartości telefonu możesz uzyskać po kontakcie z nami. Natomiast wysokość podatku zależy od Twojego sposobu rozliczania.

Jeśli nie będziesz chciał ponosić kosztu podatku, poinformuj nas o tym przed zakończeniem umowy. Umówimy wtedy kuriera, który odbierze od Ciebie urządzenie.

Czy pozostawiając telefon u siebie po wygaśnięciu umowy mierniki badawcze będą nadal w telefonie?

Po wygaśnięciu umowy, zdalnie deaktywujemy mierniki badawcze zainstalowane w telefonie. Jeśli zauważysz aktywność naszych aplikacji, prosimy o kontakt.

Czy muszę coś robić w trakcie umowy?

Mogą zdarzać się sytuacje, gdy poprosimy Cię np. o restart telefonu lub ręczną aktualizację aplikacji. Dostaniesz wtedy od nas dokładną instrukcję, jak to zrobić.

W sytuacji, gdy zmienisz dane takie jak: nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy e-mail prosimy o kontakt. Dla jakości badania ważne jest zatem, aby dane, które od Ciebie otrzymaliśmy były aktualne

W razie awarii telefonu skontaktuj się z nami. Wszelkie naprawy telefonu leżą po stronie Gemius.

W jakich przypadkach Gemius będzie się ze mną kontaktować?

Kontaktujemy się z panelistą przy wstępnej weryfikacji użytkownika telefonu, podczas badań satysfakcji udziału w projekcie. Kontakt z naszej strony może nastąpić również, kiedy nie będzie do nas docierać informacja o aktywności na Twoim telefonie lub gdy pojawią się problemy techniczne w danych, które otrzymujemy.

Okresowo kontaktujemy się w sprawie aktualizacji danych demograficznych, (np. wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego). Może to być kontakt telefoniczny, lub forma elektroniczna w postaci linka do ankiety do wypełnienia, wysyłanej SMS-em lub na adres e-mail. Aktualizacja danych jest bardzo istotna w kontekście rzetelności prowadzonego pomiaru i musi być wykonana minimum raz w roku dla każdego panelisty.